je základ k SEBEOVLÁDÁNÍ, pak už je jen krok  k cílenému VEDENÍ SAMA SEBE svou myslí.

Do doby Alexandra Makedonského byla známa moudrost vnitřní svobody ve svém vědomí a jeho síla  vytvářející vlastní realitu mnohým skupinám lidí.

Fakta  existují a nikdy nevymizí, i když jsme od malého věku systematicky vychováváni tak, abychom je nevnímali z důvodu záměrného nastavení mnohých společenstev na této Zemi k neuvědomování si sama sebe. Tyto snahy společenstev, mít nevědomý dav lidí a uspokojovat jen základní lidské požadavky,  se datují k období  600 - 300 př. n. l.  a STÁLE POKRAČUJÍ......

 

ZTRÁTA HERMETICKÝCH DESEK JE ZÁKLADNÍ ČASOVÝ BOD, OD KTERÉHO SE LIDSTVU NEDOSTÁVÁ CELKOVÉHO UVĚDOMĚNÍ JAKO CELKU....a informací o energetické mřížce Země - Tera Gaya

KVANTOVÁ FYZIKA SE PROTÍNÁ MÝM, VAŠÍM A SPOLEČNÝM CELKOVÝM VĚDOMÍM  resp. JE TO JEDNO A TOTÉŽ!!!!!!

- vědci to dávno vědí a pomalu vytváří osvětu na akademickém poli video zde

ZÁMĚRNĚ SE BRÁNÍ INFORMACÍM, JAK TUTO VLASTNÍ ENERGII MÁTE OVLÁDAT!!!

NENÍ ZÁJEM LIDI LÉČIT...FARMACEUTICKÉ KORPORACE MAJÍ OD MOCENSKÝCH BLOKŮ PODPORU.... V PŘÍPADĚ, ŽE BYCHOM ŽILI DÉLE, VÍCE BYCHOM "DOZRÁLI" I PŘES BOJKOT INFORMACÍ A ZVÝŠILA BY SE MOŽNOST PROHOZENÍ MOCENSKO POLITICKÝCH SIL....

TOTO VŠE SE VÍ JIŽ OD 30. LET 20. STOLETÍ.... A  MÉDII JE PŘEPRACOVÁNO  A PŘEDKLÁDÁNO PRO MASY LIDÍ OD LET ŠEDESÁTÝCH 20. STOLETÍ ZCELA V JINÉM tzv. "nevědomém" POJETÍ...

NUMEROLOGICKÝ ROZBOR NĚKOLIKASTRÁNKOVÝ JIŽ OD 999,- Czk zde

ZVÝHODNĚNÉ RODINNÉ BALÍČKY OD 1698,- Czk zde

 

NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OD NÁS JE PÍSEMNÝ DOKUMENT K POUŽITÍ NA CELÝ ŽIVOT

NUMEROLOGICKÝ ROZBOR NEVYJADŘUJE OSOBNÍ NÁZOR JINÉHO ČLOVĚKA

DOKUMENT SDĚLUJE KONSTELACI VIBRACÍ/ENERGIÍ V DOBĚ VAŠEHO ZROZENÍ V NAŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ A VŮČI ZEMI

 

 

Milé maminky a tátové:

v případě zájmu o ROZBOR OSOBNOSTI

Vašich dětí (do 18let) nabízíme:

1. dítě SLEVA 30%

2. dítě SLEVA 45%

3. dítě SLEVA 50%

4. dítě dohodou

 

Nezapomínejte, že k rozboru se dá vracet po celý život.

Je to základní kámen k poznání co tu dělám, co umím a jak řeším své životní situace.


CHCETE POZNAT SAMI SEBE?

PTÁTE SE PROČ SE OCITÁTE VE STEJNÝCH SITUACÍCH V ŽIVOTNÍCH CYKLECH?

PROČ SI S NĚKÝM NEROZUMÍTE?

CHCETE ZNÁT KAM MÍŘÍTE VE SVÉM ŽIVOTĚ?

 

NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI  A JEJÍ ENER GIE VÁM ODKRYJE ZÁKLAD VAŠEHO BYTÍ A CESTY.....PO KTERÉ SE MUSÍTE DÁT.....

- druhy a popis numerologických zpráv zde

- ukázkové příklady jednotlivých zpráv zde

- Obáváte se o osobní citlivé informace? Bereme na vědomí ochranu osobních údajů zde

- Máte od nás rozbor a chcete provést změnu ve svém životě a máte pocit, že ji neumíte  sami? doporučení zde

- Víte, co vše obsahuje numerologický rozbor? počtěte si zde

 

VÝZNAM NUMEROLOGIE

Jazyk vesmíru, starodávná věda, instrument popisující realitu v matematických definicích a postulátech, jasný prostředek vyjadřující změnu stavu a povahy objektu v rámci energetických rovin, příbuzná astrologických propočtů užívaných Indy a poté starými Peršany jen několik tisíc let př. n. l..

Toto vše je zahrnuto v názvu NUMEROLOGIE, která je zmiňována v písemné formě již ve starých indických védách s datem kolem 4000 - 5000 př. n. l.

Každé písmeno a každá slabika mluveného slova vyjadřuje po zvukovém pronesení vibrace a tyto jsou spojené jen s určitými písmeny. Všechna písmena jsou vyjadřována číslicí.  Různé slabiky mají diferencované sdělení. Mnohé jazyky vyjadřují stejná slova jinak, a přesto se doberete ke stejným výsledným numerologickým výpočtům například  „ fy = phy“. (K tomuto tvrzení  je nutné si uvědomit, že každý národ má svou symboliku a tato je vyjadřována slovy  v lokálních  geografických a sociálních zvycích.)

Ve staré Číně se používají numerologické výpočty nejen  pro datumy sňatku a důležitých obchodních jednání až dodnes, ale také pro plození potomků obzvláště ve vyšších vrstvách společnosti. Vypočítávaly se tak ještě fiktivní data nenarozených dětí i dle jmen a byla zkoumána jejich energie.  Ne náhodou se  v  21. století nedostávalo letušek ve společnosti  Chinese Airlines v čínském roce Draka 2012.  (Dítě narozené v roce Draka je pro čínskou rodinu štěstím.)

S datem Vašeho narození jste přišli na Zemi a byl Vám tak dodán Váš osobní kód. Tento energetický kód navždy provází Vaše jednání během životních situací a projevuje se tedy specifickým způsobem do Vašeho osudu, který si spoluvytváříte tímto nástrojem. Je to kód konstelace energií v dané době působící ve Vesmíru, která předurčuje přiřazený určitý úkol v podobě zdokonalení Vaší duchovní stránky.

Mnozí lidé nerozumí sami sobě  ani po 30 letech a ani po 40letech svého života. Naopak v rámci společností, které dnes obýváme, lidem stále cosi chybí. Je to UVĚDOMĚNÍ - kdo jste, kde jste ve Vesmíru a kam míří Vaše cesta.

Staré indické rčení tvrdí:  „Nejsme lidské bytosti s duchovními zážitky, Jsme duchovní bytosti, které prožívají zážitky lidské“.

Pokud znáte Váš jedinečný kód zrození a rozkódování jména z našeho rozboru, budete umět i sami sobě zodpovědět otázku, zda není potřeba Váš život přizpůsobit, zharmonizovat, popřípadě urovnat vztahy anebo je skutečně ukončit bez negativní energie do budoucnosti.

Proč nevědět o sobě a o svých nejbližších trochu více a hlouběji? Nejlépe je co nejdříve....

Ještě jsem nepoznala člověka, který by tvrdil, že neobjevil nic nového o sobě  v takto zpracované zprávě o rozsahu několika stran. Za vše může pětice čísel unikátního kódu.....

Co potřebuji od Vás znát k vytvoření rozboru pětičíselného kódu?  Najdete ZDE

 

Dobré zamyšlení Vám přeje

ANASEPA

 


 

MGNkZ